Festival Seco. La nostra visió.

Fomentar, impulsar, donar suport i apoderament a qualsevol manifestació artística local com a internacional que generin vincles comunitaris de participació ciutadana, mitjançant plataformes associatives, cooperatives i col·lectius de favor d'un enfortiment del pensament crític. Així mateix defensar el dret fonamental de reunió ciutadana fomentant l'ús d'espais de trobada, reflexió i coneixement, a través d'una exploració conjunta del que pot suposar com a mirall i utopia de les nostres possibilitats.

Posarem la creació artística en el centre del discurs per a crear un relat plural. Volem ser espai d'acolliment d'espectacles nacionals i internacionals (de totes les latituds) que donin compte de preocupacions, relats i formes artístiques, que pol·linitzin en públic i creadors de la nostra ciutat. Una trobada que es resisteix a ser etiquetat en qualsevol lloc del llenguatge que evoqui l'existència de fronteres.