Festival itinerant de música i arts escèniques

POBLE SEC

Bases per a la presentació de PROJECTES EXPOSITIUS al FESTIVAL SECO 2017

(IN)VISIBLES

Amb la finalitat d'idear, coordinar i gestionar esdeveniments culturals fora dels circuits institucionals, el Festival Seco, en la seva segona edició, convoca els artistes visuals interessats en formar part de l’exposició d’arts plàstiques dins el marc del Festival Seco 2017. El programa d'activitats durant el Festival, constarà de tallers, concerts, arts escèniques i cinema amb música en viu. El tema de l’exposició és: IN/VISIBILITAT. Per a la celebració de l’esdeveniment, i amb la intenció de bastir un pont entre dos barris veïns, comptarem amb la col·laboració de Tinta Invisible Edicions, al Raval, i El Catascopio del nostre barri com espais participants en el Festival Seco.

DATES D'EXHIBICIÓ

Exposició : Dies 2-3 de març i 6-10 de març de 2017 (De 9 a 14 h i de 15 a 18 h): Tinta Invisible Edicions. c/Lleó, 6. baixos

Exposició : Del 2 - 21 de març de 2017: El Catascopio. c/Margarit, 17. baixos

ARTISTES SELECCIONATS

Els artistes seleccionats participants de l'exposició a Tinta Invisible Edicions i El Catascopio en la present convocatòria, rebran un abonament que els permetrà gaudir de totes les actuacions i esdeveniments organitzats en el marc del Festival Seco, llevat de les sales que presentin aforament complet o es reservin el dret d'admissió.

REQUISITS:

• Podrà participar qualsevol artista interessat, sense importar la seva especialitat.

• Les sol·licituds es lliuraran per correu electrònic a l’adreça festivalseco, com a molt tard el dia 20 de febrer de 2017.

• La selecció de l’obra la realitzarà el Comitè Organitzador del Festival Seco.

• Totes les sol·licituds hauran d’incloure:

• Imatges de l’obra (màxim 5 obres per participant).

• Fitxes tècniques.

• Text explicatiu sobre l’obra o proposta de l’artista.

• CV o text sobre la trajectòria de l’artista.

• Encara que seria el seu desig, l'organització del Festival no pot assumir les despeses de transport, ni d'anada ni de tornada.

• Festival Seco assegurarà les obres durant el període del Festival. Es cobrirà el muntatge, l'exposició i el desmuntatge, però no es fa responsable dels desperfectes que puguin produir-se durant els transports.

• Els artistes seleccionats s’encarregaran de lliurar i recollir la seva obra el dia i en el lloc indicats.

VENDA D'OBRA

Perquè els participants puguin compensar les despeses que els suposa exposar al Festival, hem pensat que els artistes que ho desitgin puguin enviar-nos un llistat d'obres i preus que es puguin oferir a les persones interessades, col·leccionistes, galeristes, etc.

Per a més informació sobre el Festival Seco, visiteu la pàgina: https://www.facebook.com/festivalseco/

festivalseco

Amb la col·laboració